Poskytujeme projektové inženýrské a investorské služby.
Našimi zákazníky jsou energetické společnosti, obce i privátní sektor.

Poskytujeme projektové inženýrské a investorské služby.
Našimi zákazníky jsou energetické společnosti, obce i privátní sektor.

NAŠE SLUŽBY:
NAŠE SLUŽBY:
PROJEKTOVÁ ČINNOST:
 • pozemní stavby
 • vodohospodářské stavby
 • inženýrské sítě
 • dopravní stavby
 • energetické stavby
 • technologické části energetických staveb
 • rozsáhlé terénní úpravy
 • ukládání a skladování vedlejších
  energetických produktů
 • a další
INŽENÝRSKÁ ČINNOST:
 • přípravná - územní řízení, stavební řízení,
  vodoprávní řízení
 • pozemková agenda - vlastnické vztahy
 • vynětí ze ZPF a LPF vč. výpočtů odvodů
 • inženýrská činnost realizační - autorský
  dozor, technický dozor stavebníka, kolaudace
SPECIÁLNÍ ČINNOST:
 • 3D laserové skenování zařízením GeoSLAM ZEB-Revo RT
 • ukázku 3D skenování můžete zhlédnout na videu v připojeném odkazu
 • 3D modelování na podkladu 3D skenu
 • fotogrammetrické zpracování leteckých
  snímků vč. snímkování do podoby 3D modelů
  terénu a barevných ortofotomap
 • velkoformátové kopírování a skenování
  ve vlastním copy centru
 
Laserové skenování
×